Φιλοσοφία      
  • Η διαρκής προσφορά προς τους ασφαλισμένους μας υπηρεσιών ποιότητας μέσω των πιο σύγχρονων ασφαλιστικών, χρηματοοικονομικών προϊόντων και διαδικασιών.

  • Η λειτουργία μας πάντοτε με γνώμονα την αξιοπιστία, το ήθος, και την κοινωνική ευθύνη, που βασίζεται στα 35 χρόνια της μέχρι σήμερα αξιοπρεπούς και επιτυχημένης πορείας μας στον ασφαλιστικό χώρο.

  • Η ενεργή συμβολή μας στη διαμόρφωση της ασφαλιστικής συνείδησης των συνανθρώπων μας με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

  • Η  αναλυτική μελέτη κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, για την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών και των συνεργατών μας.

  • Το άνοιγμα νέων δρόμων για την πρόσκτηση νέων ευχαριστημένων πελατών και συνεργατών.
 
Copyright © 2007 Kontopidis Insurances | Designed by Lighthouse All rights reserved