αυτοκίνητο      

Η ασφάλιση αυτοκινήτου για την κάλυψη Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους (Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές) στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική από το 1976 σύμφωνα με το νόμο: 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α’ 331) «Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης». Στις μέρες μας, υπάρχει ένα συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό ανθρώπων που αναζητά και βρίσκει λύσεις και σε πολλά άλλα βασικά θέματα - προβλήματα που αφορούν στο αυτοκίνητό του διαμέσου της ιδιωτικής ασφάλισης. Έχει λοιπόν τη δυνατότητα να ασφαλίσει το όχημά του για τους κινδύνους της φωτιάς, της κλοπής, της κακόβουλης  ή τρομοκρατικής ενέργειας ή και άλλων κινδύνων όπως παρουσιάζονται και παρακάτω, έναντι ενός ετήσιου ποσού (ασφαλίστρου) για την αποζημίωσή του σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

Το πρακτορείο μας, δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο πελάτη να επιλέξει το καλύτερο για εκείνον ασφαλιστικό προϊόν που βασίζεται στις πραγματικές του ανάγκες, από μια ευρεία γκάμα προϊόντων που διαθέτουν οι μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες της ελληνικής αγοράς. Η πιο ουσιαστική συμβολή του πρακτορείου μας εκτός από τα παραπάνω, είναι οι μετέπειτα υπηρεσίες που του προσφέρονται στις δύσκολες στιγμές του, όπως:

  • Η καταγραφή τροχαίου ατυχήματος,
  • η διασαφήνιση της υπαιτιότητας των εμπλεκομένων,
  • η ενημέρωση για τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις του ασφαλισμένου,
  • η παροχή ασφαλιστικών και νομικών συμβουλών,
  • η αποστολή ειδικών πραγματογνωμόνων στα συνεργεία της επιλογής του,
  • η συμμετοχή μας στον καλύτερο και ταχύτερο διακανονισμό της ζημιάς όταν αυτό απαιτείται,
  • η άκοπη και ταχύτατη αποζημίωσή του απευθείας από το γραφείο μας,
  • η ανάληψη όλων των απαραίτητων διαδικασιών αποζημίωσης από εμάς, για τη αποφυγή της εκταμίευσης χρημάτων από την πλευρά του, σε περίπτωση που το όχημα εισαχθεί σε συνεργαζόμενο συνεργείο της ασφαλιστικής εταιρίας που ασφαλίζεται τα όχημά του.
  • η διαρκής μελέτη των αναγκών του ασφαλισμένου μας για τυχόν αναπροσαρμογές του συμβολαίου του. 
Copyright © 2007 Kontopidis Insurances | Designed by Lighthouse All rights reserved