επιχείρηση      

Η ασφάλιση επιχείρησης  θωρακίζει το «έργο ζωής» κάθε  σύγχρονου επιχειρηματία. Διασφαλίζει την ακίνητη και κινητή περιουσία (Κτίσματα, Οικοσκευές, Μηχανολογικούς Εξοπλισμούς, Πρώτες Ύλες και Εμπορεύματα) των ιδιοκτητών και/ή των ενοικιαστών της, καθώς και την απρόσκοπτη συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας, παρέχοντας προστασία από πλήθος κινδύνων όπως η Φωτιά, η Έκρηξη, η Κλοπή, τα Φυσικά Φαινόμενα όπως ο Σεισμός και η Πλημμύρα, η απώλεια κερδών κ.α.

Η επέλευση αυτών των κινδύνων ανατρέπει τον επιχειρηματικό προγραμματισμό και οδηγεί σε δυσλειτουργία ή προσωρινή διακοπή της λειτουργίας μιας επιχείρησης αλλά και στην υποχρεωτική εκταμίευση χρημάτων για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν συμβεί.

Το πρακτορείο μας, δίνει τη δυνατότητα στους υποψήφιους πελάτες να επιλέξουν το καλύτερο για εκείνους ασφαλιστικό προϊόν που βασίζεται στις πραγματικές τους ανάγκες, από μια ευρεία γκάμα προϊόντων που διαθέτουν οι μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες της ελληνικής αγοράς. Η πιο ουσιαστική συμβολή του πρακτορείου μας εκτός από τα παραπάνω, είναι οι μετέπειτα υπηρεσίες που προσφέρονται στους πελάτες μας στις δύσκολες στιγμές τους, όπως:

  • Η καταγραφή της ζημιάς,
  • η αποστολή ειδικών πραγματογνωμόνων στο χώρο που επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος,
  • η ενημέρωση για τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις των ασφαλισμένων μας,
  • η παροχή ασφαλιστικών και νομικών συμβουλών,
  • η συμμετοχή μας στον καλύτερο και ταχύτερο διακανονισμό της ζημιάς όταν αυτό απαιτείται,
  • η άκοπη και ταχύτατη αποζημίωσή των πελατών μας απευθείας από το γραφείο μας.
  • η διαρκής μελέτη των αναγκών των ασφαλισμένων μας για τυχόν αναπροσαρμογές των συμβολαίων τους. 
Copyright © 2007 Kontopidis Insurances | Designed by Lighthouse All rights reserved