σκάφος      


Η ασφάλιση των πλωτών μέσων αναψυχής στη χώρα μας για την Αστική Ευθύνη προς Τρίτους (Σωματικές Βλάβες, Υλικές Ζημιές προς Τρίτους και πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης) είναι υποχρεωτική από το 1999 όπως προκύπτει από το Νόμο 2743/99.

 Λόγω της ιδιομορφίας που έχει το σκάφος αναψυχής, τόσο από την άποψη της κατασκευής του όσο και από αυτήν της χρήσης του, ο ιδιοκτήτης του έχει πλέον την ευκαιρία να το εξασφαλίσει από τους παρακάτω κινδύνους:

 

 • Ολική απώλεια λόγω κακοκαιρίας, κλοπής ή πυρκαγιάς (εντός και εκτός θαλάσσης),
 • Μερική ζημιά από πυρκαγιά ή κλοπή συνεπεία διάρρηξης,
 • Ίδιες ζημιές από σύγκρουση ή προσάραξη,
 • Τεκμαρτή ολική απώλεια (όταν το ολικό κόστος επισκευής ξεπερνά την ασφαλιζόμενη αξία του σκάφους),
 • Ρυμούλκηση,
 • Ναυαγιαιρεσία.


Το πρακτορείο μας, δίνει τη δυνατότητα στους υποψήφιους πελάτες να επιλέξουν το καλύτερο για εκείνους ασφαλιστικό προϊόν που βασίζεται στις πραγματικές τους ανάγκες, από μια ευρεία γκάμα προϊόντων που διαθέτουν οι μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες της ελληνικής αγοράς. Η πιο ουσιαστική συμβολή του πρακτορείου μας εκτός από τα παραπάνω, είναι οι μετέπειτα υπηρεσίες που προσφέρονται στους πελάτες μας στις δύσκολες στιγμές τους, όπως:

 • Η καταγραφή του ατυχήματος,
 • η ενημέρωση για τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις των ασφαλισμένων,
 • η παροχή ασφαλιστικών και νομικών συμβουλών,
 • η αποστολή ειδικών πραγματογνωμόνων για την εκτίμηση της ζημιάς,
 • η συμμετοχή μας στον καλύτερο και ταχύτερο διακανονισμό της ζημιάς όταν αυτό απαιτείται,
 • η άκοπη και ταχύτατη αποζημίωσή των πελατών μας απευθείας από το γραφείο μας,
 • η διαρκής μελέτη των αναγκών των ασφαλισμένων μας για τυχόν αναπροσαρμογές των συμβολαίων τους. 
Copyright © 2007 Kontopidis Insurances | Designed by Lighthouse All rights reserved