ζωής      


Οι περισσότεροι από εμάς, που θεωρούμε ότι το μεγαλύτερο σε αξία περιουσιακό στοιχείο μας δεν είναι το σπίτι μας, η επιχείρησή μας, οι αποταμιεύσεις, οι επενδύσεις ή το αυτοκίνητό μας, αλλά η ίδια η ζωή μας, προγραμματίζουμε από σήμερα και εξασφαλίζουμε ψυχολογικά και οικονομικά το μέλλον μας αλλά και αυτό των αγαπημένων μας προσώπων, καταφεύγοντας στη λύση της ασφάλισης ζωής. Με αυτό τον τρόπο: • Διατηρούμε την ποιότητα ζωής μας (συμπληρώνοντας το οικογενειακό εισόδημα ή τις τυχόν ελλιπείς παροχές του Φορέα της Κοινωνικής Ασφάλισης για ένα εύλογο χρονικό διάστημα),
 • Αποκαθιστούμε τα παιδιά μας (διασφαλίζοντας το απαιτούμενο κεφάλαιο για την εκπλήρωση των μελλοντικών στόχων των παιδιών μας),
 • Εξοφλούμε τυχόν υφιστάμενα δάνεια (πληρώνοντας αμέσως μέρος ή το σύνολο των ανειλημμένων υποχρεώσεων όπως υπόλοιπα πιστωτικών καρτών, στεγαστικά και προσωπικά δάνεια),
 • Αντιμετωπίζουμε τα «τελευταία» έξοδα (με το κεφάλαιο της Ασφάλειας Ζωής η οικογένειά μας μπορεί να αντιμετωπίσει το απρόβλεπτο και πρόσθετο οικονομικό βάρος της πιο δύσκολης στιγμής),
 • Προσφέρουμε στην οικογένειά μας «πολύτιμο χρόνο» προσαρμογής (ώστε κάτω από το βαρύ συναισθηματικό φορτίο να μην έχει ταυτόχρονα και την πίεση των οικονομικών προβλημάτων),
 • Εξασφαλίζουμε άμεσα ένα περιουσιακό στοιχείο την κρίσιμη στιγμή (το οποίο θα απαιτούσε πολλά χρόνια αποταμίευσης και οικονομικών στερήσεων για να δημιουργηθεί),
 • Αξιοποιούμε τα φορολογικά πλεονεκτήματα (αφού το κόστος των Ασφαλειών Ζωής εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημά μας έως €1.200 και επιπλέον το κεφάλαιο της Ασφάλειας Ζωής είναι εντελώς αφορολόγητο μέχρι του ποσού των €300.000 για κάθε δικαιούχο: σύζυγο και ανήλικα τέκνα),
 • Προστατεύουμε την ακίνητη περιουσία μας (δίνοντας τη δυνατότητα στα αγαπημένα μας πρόσωπα να διαθέσουν το κεφάλαιο Ζωής για την πληρωμή τυχόν φόρων μεταβίβασης κληρονομιάς),
 • Αποδεικνύουμε έμπρακτα την αγάπη μας και την ευθύνη μας (προσφέροντας στους δικούς μας ανθρώπους που εξαρτώνται οικονομικά από εμάς, ένα οικονομικό σωσίβιο όταν το έχουν πραγματικά μεγάλη ανάγκη).


Έτσι λοιπόν, ανάλογα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες μας μπορούμε να επιλέξουμε το είδος ασφάλισης ζωής (όπως παρουσιάζεται παρακάτω) που μας ταιριάζει καλύτερα:

 1.  Πρόσκαιρη ασφάλιση

  Απευθύνεται: σε ανθρώπους ηλικίας 18-65
  α. σε οικογενειάρχες και άτομα με εξαρτώμενα μέλη
  β. σε άτομα με αυξημένες υποχρεώσεις (δάνεια, πιστωτικές κάρτες κ.τ.λ.)
  γ. σε επιχειρηματίες, οι οποίοι επιθυμούν να εξασφαλίσουν την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της εταιρίας σε περίπτωση θανάτου του ενός εκ των δυο συνεταίρων.  

  Παρέχει: σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης θα καταβληθεί στους δικαιούχους το ασφαλισμένο κεφάλαιο.

 2.  Πρόσκαιρη ασφάλιση μειούμενου κεφαλαίου

  Απευθύνεται: σε ανθρώπους ηλικίας 18-65
  α. σε άτομα με αυξημένες υποχρεώσεις οι οποίες μειώνονται με την πάροδο των ετών (αποπληρωμή στεγαστικών, επιχειρηματικών και καταναλωτικών δανείων, πιστωτικών καρτών κ.τ.λ.)
  β. σε νέα άτομα που ξεκινούν οι οικογενειακές τους υποχρεώσεις και μειώνονται με την πάροδο των ετών (οικογενειάρχες με μικρά παιδιά)

  Παρέχει:
  α. σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης θα καταβληθεί στους δικαιούχους το εκάστοτε ασφαλισμένο κεφάλαιο που αντιστοιχεί στο έτος εντός του οποίου επήλθε ο θάνατος.
  β. σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας του ασφαλισμένου καταβάλλεται το ασφαλισμένο κεφάλαιο και λήγει η ασφάλιση.

 3. Ισόβια Ασφάλιση

  Απευθύνεται: σε ανθρώπους ηλικίας 18-65
  α. σε άτομα με σημαντική περιουσία τα οποία επιθυμούν να καλύψουν τα εξαρτώμενα μέλη τους από το φόρο κληρονομιάς.
  β. σε άτομα που επιθυμούν προγράμματα Υγείας με ισόβια διάρκεια.

  Παρέχει:
  α. σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου όποτε και εάν αυτή προκύψει καταβάλλεται στους δικαιούχους το ασφαλισμένο κεφάλαιο και τα συσσωρευμένα μερίσματα.

Το πρακτορείο μας, δίνει τη δυνατότητα στους υποψήφιους πελάτες να επιλέξουν το καλύτερο για εκείνους ασφαλιστικό προϊόν που βασίζεται στις πραγματικές τους ανάγκες, από μια ευρεία γκάμα προϊόντων που διαθέτουν οι μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες της ελληνικής αγοράς. Η πιο ουσιαστική συμβολή του πρακτορείου μας εκτός από τα παραπάνω, είναι οι μετέπειτα υπηρεσίες που προσφέρονται στους πελάτες μας στις δύσκολες στιγμές τους, όπως:

 • Η καταγραφή του συμβάντος,
 • η ενημέρωση για τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις των ασφαλισμένων μας,
 • η αναγγελία του συμβάντος στην ασφαλιστική εταιρία,
 • η παροχή ασφαλιστικών συμβουλών,
 • η διαρκής μελέτη των αναγκών των ασφαλισμένων μας για τυχόν αναπροσαρμογές του συμβολαίου τους. 
Copyright © 2007 Kontopidis Insurances | Designed by Lighthouse All rights reserved