συνταξιοδοτικά      


Είναι γεγονός ότι σήμερα, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι στη χώρα μας απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα (ασφαλιστικές εταιρίες και τραπεζικούς οργανισμούς) για την εξασφάλιση μιας αξιοπρεπούς σύνταξης στην ηλικία που θα την έχουν ανάγκη!

Παρά τη μακροβιότητα του ελληνικού κοινωνικού συστήματος, η έλλειψη ικανοποίησης αλλά και ο προβληματισμός όλων αποτυπώνεται διαρκώς, κυρίως εξαιτίας: 

 α) του απόλυτου και χαμηλού ύψους των συντάξεων,
 β) της άνισης κατανομής τους (βάσει του αναδιανεμητικού συστήματος),
 γ) των πρόσφατων δημοσιεύσεων σχετικά με την καθοριστική αλλαγή του τοπίου των συντάξεων και τη μεγάλη πιθανότητα που υπάρχει τα κρατικά ταμεία να μην κατορθώσουν μετά από λίγα χρόνια να αναπληρώσουν τα εισοδήματα των ασφαλισμένων τους εξαιτίας της δημογραφικής γήρανσης (υπογεννητικότητα και αύξηση του προσδόκιμου μέσου όρου επιβίωσης) και άλλων παραγόντων.

Οι σημερινοί εργαζόμενοι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε πλέον αποκλειστικά στη σύνταξη του ταμείου μας, εάν θέλουμε να διατηρήσουμε ή να βελτιώσουμε την ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ μας κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής μας.

Γι’ αυτό το λόγο λοιπόν μπορούμε επιλέγοντας την ιδιωτική ασφάλιση συνταξιοδότησης να επιλέξουμε:

α) το ποσό που επιθυμούμε να αποταμιεύουμε κάθε χρόνο,
β) τη διάρκεια του προγράμματός μας,
γ) το εγγυημένο ή μη κεφάλαιο λήξης που θα εισπράξουμε όταν λήξει το πρόγραμμά μας (εφάπαξ),
δ) το ποσό της (εγγυημένης, ισόβιας ή μη) μηνιαίας σύνταξης που επιθυμούμε να έχουμε στην ηλικία που το θέλουμε εμείς,
ε) το κεφάλαιο ασφάλισης ζωής (που θα δικαιούνται οι δικοί μας άνθρωποι σε περίπτωση απώλειας ζωής),
στ) τις πρόσθετες ασφαλιστικές καλύψεις που αφορούν ανικανότητα, νοσοκομειακό επίδομα, νοσοκομειακή περίθαλψη, προσωπικό ατύχημα, απώλεια εισοδήματος, απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων κ.α.
ζ) τον τρόπο καταβολής των ασφαλίστρων (ετήσιο, εξάμηνο, τρίμηνο και μηνιαίο),
η) την αύξηση των καταβολών όποτε έχουμε τη δυνατότητα, προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε την τελική απόδοση του προγράμματος,
θ) την ετήσια ενημέρωσή μας για την εξέλιξη του ατομικού λογαριασμού επένδυσής μας,
ι) την αναπροσαρμογή των καλύψεων του προγράμματός μας με βάση τις εκάστοτε ανάγκες μας,
κ) τη φοροαπαλλαγή, καθώς σύμφωνα με τον νόμο 3091/2002 το ανώτερο ποσό απαλλαγής από το εισόδημα για ασφάλιστρα ζωής, ατυχημάτων και υγείας είναι 1.200 ευρώ. Για τις συνταξιοδοτικές παροχές, η φοροαπαλλαγή ανέρχεται στο 100% αρκεί ο συνταξιοδοτούμενος να είναι το ίδιο πρόσωπο με αυτό που κατέβαλε τα ασφάλιστρα.


Το πρακτορείο μας, δίνει τη δυνατότητα στους υποψήφιους πελάτες να επιλέξουν το καλύτερο για εκείνους ασφαλιστικό προϊόν που βασίζεται στις πραγματικές τους ανάγκες, από μια ευρεία γκάμα προϊόντων που διαθέτουν οι μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες της ελληνικής αγοράς. Η πιο ουσιαστική συμβολή του πρακτορείου μας εκτός από τα παραπάνω, είναι οι μετέπειτα υπηρεσίες που προσφέρονται στους πελάτες μας στις δύσκολες στιγμές τους, όπως:

  • Η καταγραφή του συμβάντος (ατυχήματος/ της ασθένειας),
  • η ενημέρωση για τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις των ασφαλισμένων μας,
  • η αναγγελία του συμβάντος στην ασφαλιστική εταιρία,
  • η παροχή ασφαλιστικών συμβουλών,
  • η συμμετοχή μας στον καλύτερο και ταχύτερο διακανονισμό της ζημιάς όταν αυτό απαιτείται,
  • η άκοπη και ταχύτατη αποζημίωσή των πελατών μας απευθείας από το γραφείο μας,
  • η ανάληψη όλων των απαραίτητων διαδικασιών αποζημίωσης από εμάς, για τη αποφυγή της εκταμίευσης χρημάτων από την πλευρά των πελατών μας,
  • η διαρκής μελέτη των αναγκών των ασφαλισμένων μας για τυχόν αναπροσαρμογές του συμβολαίου τους,
  • κατά τη λήξη του συμβολαίου, η αναγγελία στην εταιρία για την επιλογή καταβολής εφάπαξ ή μηνιαίας σύνταξης στους ασφαλισμένους μας πάντοτε σύμφωνα με τις επιθυμίες τους.
 
Copyright © 2007 Kontopidis Insurances | Designed by Lighthouse All rights reserved