Κλαδικές Ειδήσεις      
 • 11/11/2013: Παγκόσμια Ημέρα Ιδιωτικής Ασφάλισης!
 • 17/7/2013: Σε οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας «Διεθνής Ένωσις» και στην τοποθέτησή της σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης προχώρησε η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Στους 200.000 πρώην ασφαλισμένους υπολογίζονται οι καταναλωτές που θα πρέπει να αναζητήσουν άμεσα νέα ασφαλιστική κάλυψη σε άλλη ασφαλιστική εταιρία, το αργότερο μέχρι τις 17/8/2013. Μέχρι τότε, το Επικουρικό Κεφάλαιο τους καλύπτει την Αστική Ευθύνη προς Τρίτους όχι όμως τις προαιρετικές καλύψεις που μπορεί να υπήρχαν στα ασφαλιστήρια συμβόλαιά τους!
 • 8 Φεβρουαρίου 2013: Σύμφωνα με ανακοίνωση της εποπτικής αρχής "η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος", αποφάσισε σήμερα την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «EVIMA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «ΠΡΩΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») και τη θέση της σε ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/1970. Πρόκειται για μια ασφαλιστική εταιρεία με δραστηριότητα στην Ελλάδα, κυρίως στον κλάδο αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα.
 • 2/5/2011: Ο έλεγχος της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος επέβαλε στην ασφαλιστική εταιρία Eurostar την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της. Το Επικουρικό Κεφάλαιο καλύπτει την Αστική Ευθύνη Έναντι Τρίτων μέχρι και τις 2/6/2011 για τα πρώην ασφαλισμένα οχήματα της ασφαλιστικής εταιρίας και μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης ημερομηνίας, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων αυτών οφείλουν ν' αναζητήσουν νέα ασφαλιστική εταιρία προκειμένου να καλύψουν τις ασφαλιστικές τους ανάγκες και υποχρεώσεις βάσει του νόμου: 489/76.
 • 29/3/2011: Ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας Ευρωπαϊκή Πρόνοια Α.Ε.Γ.Α. από την Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.
 • 24/2/2011:  Η Διοίκηση της ασφαλιστικής εταιρίας: Ευρωπαϊκή Ένωσις "Ασφάλειαι Μινέττα" προέβη στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου για την περαιτέρω ισχυροποίηση της κεφαλαιακής της βάσης και την υπερκάλυψη των εποπτικών προβλέψεων.
 • 1/1/2011: Ύστερα από την υπ' αριθμόν: 2636/24.11.2010 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, βάσει του Νόμου 3867, συστάθηκε το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία: "Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής" σκοπός του οποίου είναι η προστασία των ασφαλισμένων σε υπό εκκαθάριση ασφαλιστικές εταιρίες ζωής. Το απαραίτητο κεφάλαιο για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού συγκεντρώνεται αποκλειστικά από τακτική εισφορά που βαρύνει κατά το ήμισυ τους ασφαλισμένους και κατά το ήμισυ την εκάστοτε ασφαλιστική εταιρία.
 • 26/2/2010: Ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας Commercial Value και τέθηκε υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εξαιρουμένου του χαρτοφυλακίου ζωής.
 • Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν: 174/2/4-2-2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α., αναστέλλονται άμεσα οι ασφαλιστικές εργασίες της εταιρίας: Commercial Value Α.Α.Ε.. Ουσιαστικά αναστέλλεται η έκδοση νέων ασφαλιστηρίων συμβολαίων μέχρι την ολοκλήρωση ελέγχων της αρμοδιότητας της ΕΠ.Ε.Ι.Α..
 • 21/9/2009: Ανακλήθηκαν οι άδειες λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιριών του ομίλου της Ασπίς Πρόνοια (General Union, General Trust, Ασπίς ΑΕΓΑ και Ασπίς ΑΕΑΖ) καθώς και της ασφαλιστικής εταιρίας Skourtis με αποτέλεσμα να μείνουν ανασφάλιστοι περίπου 1.000.000 ασφαλισμένοι. Για ένα μήνα παρέχεται η κάλυψη αστικής ευθύνης προς τρίτους από το Επικουρικό Κεφάλαιο προκειμένου να δοθεί το χρονικό περιθώριο στους ανασφάλιστους να ασφαλιστούν σε άλλες ασφαλιστικές εταιρίες. Η εταιρία μας σε συνεργασία με την Εθνική Ασφαλιστική προσφέρει στους πρώην ασφαλισμένους των παραπάνω ασφαλιστικών εταιριών 10% έκπτωση για την ασφάλιση του αυτοκινήτου τους!
 • 31/3/2009: Ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της Eos ασφαλιστικής. Για ένα μήνα παρέχεται η κάλυψη αστικής ευθύνης προς τρίτους στους ασφαλιζόμενούς της από το Επικουρικό Κεφάλαιο και στη συνέχεια εκείνοι οφείλουν να φροντίσουν για την ασφάλισή τους σε άλλη ασφαλιστική εταιρία.
 
Copyright © 2007 Kontopidis Insurances | Designed by Lighthouse All rights reserved